Workshop s Tomasom

Úspešný 6 dielny workshop s Tomasom Greksákom pokračuje aj v tomto roku! Je venovaný základným témam, ktoré ovplyvňujú to, ako lezieme. Je zhutnením základných, ale aj pokročilejších techník a odporúčaní a prebieha formou výkladu, ukážok aj praktických cvičení.

Rieši tieto témy:
1. Spoznanie vlastných silných a slabých stránok
2. Používanie nôh pri lezení
3. Práca s ťažiskom
4. Zapojenie rúk do lezenia
5. "Opičia technika"
6. Vizualizácia a boj so strachom

Začíname 14.2. Pridajte sa!