Lezecké tréningy, krúžky a pohybová príprava

Tréningy, krúžky lezenia a pohybová príprava pre deti

Lezecké centrum LA SKALA ponúka od 16.9.2019 pre všetky aktívne deti a mládež tréningy a krúžky lezenia na umelej lezeckej stene, ako aj pohybovú prípravu pre najmenších. Vítaní sú malí i veľkí lezci vo veku 3 - 15 rokov. Skúsení/menej skúsení/neskúsení, začiatočníci/pokročilí/pretekári - každé dieťa bude zaradené individuálne do skupiniek v rámci tréningu alebo krúžku.

Lezecké krúžky sa konajú 1x za týždeň. Pod dohľadom skúsených inštruktorov sa deti naučia základné pohyby a techniky lezenia s lanom, získajú silu, ohybnosť, vytrvalosť a odvahu. Mládež navyše nadobudne zodpovednosť a schopnosť bezpečne istiť spolulezca.

Tréningy lezenia prebiehajú 2x týždenne. Sú určené pre pokročilejších lezcov a taktiež pre talentovaných a cieľavedomých začiatočníkov, ktorí by sa skôr či neskôr radi zúčastňovali lezeckých súťaží. Obsahom tréningu sú okrem výkonnostného lezenia aj posilňovacie, vytrvalostné a rovnovážne cvičenia.

Pohybová príprava venovaná 3 - 6 ročným deťom prebieha 1x týždenne. Cieľom je v deťoch formou hier pestovať lásku k pohybu. Hodiny sú rozdelené tak, aby sa počas nich deti vyšantili, niečo nové naučili aj zrelaxovali. Čas strávený na stene narastá postupne a tak, aby to bolo pre deti prirodzené a príjemné. Z dôvodu lepšej koncentrácie dieťaťa prebiehajú hodiny pohybovej prípravy bez prítomnosti rodičov.

Termíny krúžky (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- krúžky pre 6 - 10 ročné deti: pondelok 16:30 alebo streda o 15:00 (začiatočníci)
- krúžky pre 11 - 15 ročné deti: pondelok 15:00 alebo streda o 16:30 (začiatočníci)
Cena je 10 €/hodina. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja. Lezecké topánky zapožičiavame za poplatok podľa platného cenníka.

Termíny tréningy (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- tréningy pre 6 - 10 ročné deti: utorok a štvrtok o 15:00 (pokročilí) *
- tréningy pre 11 - 15 ročné deti: utorok a štvrtok o 16:30 (pokročilí) *
* nie je možné prihlásiť sa len na jeden deň
Cena je 10 €/hodina. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja. Lezecké topánky zapožičiavame za poplatok podľa platného cenníka.

Termíny pohybová príprava na polrok september 2019 - január 2020 a február - jún 2020
- pondelky 15:30 - 16:30, 16:45 - 17:45
- utorky 15:30 - 16:30, 16:45 - 17:45
Cena je 8 €/hodina. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja, odporúčame doniesť si vlastnú obuv (cvičky).


Prihlasovanie tu: online prihláška


Viac informácií poskytneme mailom: info@laskala.sk, telefonicky: 0907 709 007, alebo osobne v lezeckom centre LA SKALA na Centrálnej ulici 2 v Žiline