Lezecké tréningy, krúžky a pohybová príprava

Tréningy, krúžky lezenia a pohybová príprava pre deti

Aj od septembra 2024 máme pre vás ponuku tréningov a krúžkov lezenia na umelej lezeckej stene, ako aj pohybovej prípravy pre najmenších. Vítaní sú malí i veľkí lezci vo veku 3 - 14 rokov. Skúsení/menej skúsení/neskúsení, začiatočníci/pokročilí/pretekári - každé dieťa bude zaradené individuálne do skupiniek v rámci tréningu alebo krúžku.

Lezecké krúžky sa konajú 1x za týždeň. Pod dohľadom skúsených inštruktorov sa deti naučia základné pohyby a techniky lezenia s lanom, získajú silu, ohybnosť, vytrvalosť a odvahu. Mládež navyše nadobudne zodpovednosť a schopnosť bezpečne istiť spolulezca.

Tréningy lezenia prebiehajú 2x týždenne. Sú určené pre pokročilejších lezcov a taktiež pre talentovaných a cieľavedomých začiatočníkov, ktorí by sa skôr či neskôr radi zúčastňovali lezeckých súťaží. Obsahom tréningu sú okrem výkonnostného lezenia aj posilňovacie, vytrvalostné a rovnovážne cvičenia.

Lezecká škôlka pre 3 - 4 ročné deti a pohybová príprava venovaná 5 - 6 ročným deťom prebieha 1x týždenne. Cieľom je v deťoch formou hier pestovať lásku k pohybu. Hodiny sú rozdelené tak, aby sa počas nich deti vyšantili, niečo nové naučili aj zrelaxovali. Čas strávený na stene narastá postupne a tak, aby to bolo pre deti prirodzené a príjemné. Z dôvodu lepšej koncentrácie dieťaťa prebiehajú hodiny pohybovej prípravy bez prítomnosti rodičov.

Termíny krúžky (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- krúžky pre 7 - 10 ročných: pondelok o 16:30 - utorok o 16:00 - streda o 15:00 - štvrtok o 16:30 (začiatočníci)
- krúžky pre 11 - 14 ročných: pondelok o 15:00 - utorok o 14:30 - streda o 16:30 - štvrtok o 15:00 (začiatočníci)
Cena je 12 €/hodina, platí sa podľa počtu hodín na polroka dopredu. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja. Lezecké topánky zapožičiavame za poplatok podľa platného cenníka.

Termíny tréningy (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- tréningy pre 7 - 10 ročných: utorok a štvrtok o 15:00 (pokročilí) *
- tréningy pre 11 - 14 ročných: utorok a štvrtok o 16:30 (pokročilí) *
* nie je možné prihlásiť sa len na jeden deň
* na tréningy je možné sa prihlásiť po dohode s trénerom v lezeckom centre LA SKALA
Cena je 12 €/hodina, platí sa podľa počtu hodín na polroka dopredu. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja. Lezecké topánky zapožičiavame za poplatok podľa platného cenníka.

Termíny lezecká škôlka pre deti vo veku 3 - 4 roky (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- streda - štvrtok o 16:30 - 17:30
Cena je 10 €/hodina, platí sa podľa počtu hodín na polroka dopredu. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja, odporúčame doniesť si vlastnú obuv (cvičky).

Termíny pohybová príprava pre deti vo veku 5 - 6 rokov (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- utorok - streda - štvrtok o 17:30 - 18:30
Cena je 10 €/hodina, platí sa podľa počtu hodín na polroka dopredu. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja, odporúčame doniesť si vlastnú obuv (cvičky).

Prihlasovanie tu: online prihláška

 

Obsadenosť:

Lezecké krúžky

 • Pondelok 15:00 pre 11 - 14 ročných    - 12 voľných miest
 • Pondelok 16:30 pre 7 - 10 ročných      - 10 voľných miest
 • Utorok 14:30 pre 11 - 14 ročných        - 18 voľných miest
 • Utorok 16:00 pre 7 - 10 ročných          - 10 voľných miest
 • Streda 15:00 pre 7 - 10 ročných          - 10 voľných miest
 • Streda 16:30 pre 11 - 14 ročných        - 12 voľných miest
 • Štvrtok 15:00 pre 11 - 14 ročných       - 12 voľných miest
 • Štvrtok 16:30 pre 7 - 10 ročných         - 10 voľných miest

Lezecká škôlka pre deti vo veku 3 a 4 roky

 • Streda 16:30      - 8 voľných miest
 • Štvrtok 16:30     - 8 voľných miest

Pohybová príprava pre deti vo veku 5 a 6 rokov

 • Utorok 17:30      - 4 voľné miesta
 • Streda 17:30      - 8 voľných miest
 • Štvrtok 17:30     - 4 voľné miesta

Viac informácií poskytneme mailom: info@laskala.sk, telefonicky: 0907 709 007 alebo osobne v lezeckom centre LA SKALA na Centrálnej ulici 2 v Žiline.