Lezecké tréningy, krúžky a pohybová príprava

Tréningy, krúžky lezenia a pohybová príprava pre deti

Od 11.9.2023 sme tu zas s ponukou tréningov a krúžkov lezenia na umelej lezeckej stene, ako aj pohybovej prípravy pre najmenších. Vítaní sú malí i veľkí lezci vo veku 3 - 14 rokov. Skúsení/menej skúsení/neskúsení, začiatočníci/pokročilí/pretekári - každé dieťa bude zaradené individuálne do skupiniek v rámci tréningu alebo krúžku.

Lezecké krúžky sa konajú 1x za týždeň. Pod dohľadom skúsených inštruktorov sa deti naučia základné pohyby a techniky lezenia s lanom, získajú silu, ohybnosť, vytrvalosť a odvahu. Mládež navyše nadobudne zodpovednosť a schopnosť bezpečne istiť spolulezca.

Tréningy lezenia prebiehajú 2x týždenne. Sú určené pre pokročilejších lezcov a taktiež pre talentovaných a cieľavedomých začiatočníkov, ktorí by sa skôr či neskôr radi zúčastňovali lezeckých súťaží. Obsahom tréningu sú okrem výkonnostného lezenia aj posilňovacie, vytrvalostné a rovnovážne cvičenia.

Pohybová príprava venovaná 3 - 6 ročným deťom prebieha 1x týždenne. Cieľom je v deťoch formou hier pestovať lásku k pohybu. Hodiny sú rozdelené tak, aby sa počas nich deti vyšantili, niečo nové naučili aj zrelaxovali. Čas strávený na stene narastá postupne a tak, aby to bolo pre deti prirodzené a príjemné. Z dôvodu lepšej koncentrácie dieťaťa prebiehajú hodiny pohybovej prípravy bez prítomnosti rodičov.

Termíny krúžky (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- krúžky pre 6 - 9 ročných: pondelok o 16:30 - utorok o 16:00 - streda o 15:00 (začiatočníci)
- krúžky pre 10 - 14 ročných: pondelok o 15:00 - streda o 16:30 - štvrtok o 16:00 (začiatočníci)
Cena je 12 €/hodina, platí sa podľa počtu hodín na polroka dopredu. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja. Lezecké topánky zapožičiavame za poplatok podľa platného cenníka.

Termíny tréningy (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- tréningy pre 6 - 9 ročných: utorok a štvrtok o 15:00 (pokročilí) *
- tréningy pre 10 - 14 ročných: utorok a štvrtok o 16:30 (pokročilí) *
* nie je možné prihlásiť sa len na jeden deň
* na tréningy je možné sa prihlásiť po dohode s trénerom v lezeckom centre LA SKALA
Cena je 12 €/hodina, platí sa podľa počtu hodín na polroka dopredu. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja. Lezecké topánky zapožičiavame za poplatok podľa platného cenníka.

Termíny pohybová príprava (1. polrok - september - január, 2. polrok február - jún)
- utorok 15:00 - 16:00, 17:30 - 18:30
- streda 16:45 - 17:45
- štvrtok 15:00 - 16:00, 17:30 - 18:30
Cena je 10 €/hodina, platí sa podľa počtu hodín na polroka dopredu. V cene je zahrnutý inštruktor, vstupné do lezeckého centra a zapožičanie potrebného výstroja, odporúčame doniesť si vlastnú obuv (cvičky).


Prihlasovanie tu: online prihláška

Obsadenosť:

Lezecké krúžky

 • Pondelok 15:00 pre 10 - 14 ročných    - obsadené
 • Pondelok 16:30 pre 6 - 9 ročných        - 1 voľné miesto
 • Utorok 16:00 pre 6 - 9 ročných           - 5 voľných miest
 • Streda 15:00 pre 6 - 9 ročných           - 3 voľné miesta
 • Streda 16:30 pre 10 - 14 ročných        - obsadené
 • Štvrtok 16:00 pre 10 - 14 ročných       - 1 voľné miesto

Pohybová príprava

 • Utorok 15:00      - 2 voľné miesta
 • Utorok 17:30      - 1 voľné miesto
 • Streda 16:45      - obsadené
 • Štvrtok 15:00     - 4 voľné miesta
 • Štvrtok 17:30     - 3 voľné miesta

Viac informácií poskytneme mailom: info@laskala.sk, telefonicky: 0907 709 007 alebo osobne v lezeckom centre LA SKALA na Centrálnej ulici 2 v Žiline.